Läsårstider, regler och taxa

Stängningsdagar och semesterstängt

Våren 2020

 

Lindas Familjedaghem har stängt den 17/2 och den 22/5. Semesterstängt v 28-32

 


 

Humlans Familjedaghem har stängt den 14/2 och den 22/5

 Semesterstängt v 28-32.

 

 Familjedaghemmen har öppet måndag till fredag med undantag för röda dagar (helgdagar).

Våra Aktiviteter

 

 

 

Gympan

Vi har gympa varje onsdag from v 5 t om v 19, med uppehåll för v 7 pga skollov. 

 

Familjedag på Borås djurpark

I vår åker vi till Borås djurpark fredagen den 12/6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhållningsregler för Familjedaghem i enskild regi.


* Lämning och hämtning sker enligt inlämnat schema. Schemat grundar sig på er arbetstid samt resväg till

och från arbetet. Blir ni sena meddela snarast er dagmamma.


* Undvik att lämna eller hämta under måltider.


* Varje dag lämnar vi hemmet för uteverksamhet klockan 09:00. Blir ni sena så hör av er så möts vi på den tilltänkta lekplatsen.


* Givetvis kläder efter väder då vi är ute varje dag i alla väder.


* Ni tar med egna blöjor och extrakläder till ert/era barn.


* Sjukanmälan skall ske snarast möjligt, dock senast vid ordinarie lämningstid. Hör av er via sms.


*Friskanmälan skall göras dagen innan via sms senast 18:30. Hör vi inget så räknar vi inte med att ert/era barn kommer nästkommande dag.


* Om er dagmamma blir sjuk och inte kan arbeta får antingen barnen gå till ett annat familjedaghem eller så tillsätts vikarie i det ordinarie familjedaghemmet.


*All frånvaro som föräldrarna vet om i förväg skall meddelas snarast möjligt till er dagmamma. Så som semester och ledighet.


* Familjedaghemmen har två stängningsdagar på våren och två på hösten då verksamheten är stängd.


Olycksfallsförsäkring


Barn, unga och andra grupper inom  Partille kommuns verksamhetsområden är försäkrade hos Länsförsäkringar. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, och gäller inte vid sjukdom.

Skadeanmälan:

För att den skadedrabbade ska ha rätt till ersättning måste hen ha sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål samt anmält skadan till kommunens försäkringsbolag antingen på telefon 031-63 23 75 eller e-post personskada@gbg.lansforsakringar.se . Tänk på att inte slänga skadade kläder eller andra föremål t.ex. glasögon innan försäkringsbolaget medgivit detta. 


Avgiften räknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst och baseras på barnets vistelsetid.


- Det yngsta barnet i hushållet är alltid barn nummer 1

- Avgiften betalas 12 månader om året.

- Ingen avgift tas ut för mer än 3 barn.

- Belopp understigande 50kr per månad debiteras ej.

- Avgiften betalas alltid i efterskott.Allmän förskola


Barn i åldern 3 till 5 år har rätt till avgiftsfri barnomsorg (allmän förskola) 15 timmar per vecka (eller 525 timmar per år) från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år.

Den avgiftsfria barnomsorgen följer skolans terminer. I familjedaghem i enskild regi är tiden för allmän förskola förlagd till tisdag- torsdag 09:00-14:00.


Beräkning av avgift


Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll och deras gemensamma inkomster ligger till grund för avgiften, även om de inte har gemensamma barn.

Avgiften erläggs 12 månader om året.


Inkomstuppgift


Vårdnadshavare som har plats för barnet på Familjedaghemmet är skyldiga att lämna inkomstuppgift för hushållet. Uppgiften lämnas första gången när man tackar Ja till en plats på Familjedaghemmet, sedan lämnas ny inkomstuppgift in vid förändring av inkomsten.

Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras alltid den högsta avgiften.


Avgiftsgrundande inkomst


Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och anda skattepliktiga inkomster .

Även inkomst av Näringsverksamhet.

(För förtydligande hänvisas till Partille Kommuns regler)


Avstängning på grund av obetalda avgifter.


Om avgiften inte är betald den sista i innestående månad kommer en påminnelse delges. Om avgiften inte betalas inom 10 dagar från påminnelsen kommer platsen sägas upp. Vårdnadshavaren  måste då reglera sin skuld innan barnet återfår sin plats.

Taxa och avgifter från och med Januari 2020

Inkomsttaket för maxtaxa är 49 280 kr

Avgift per månad för pedagogisk omsorg (familjedaghem) Barn 1-2 år

 

Nivå1  1-15 h/v                           Nivå 2 15,01 h/v-

 

Barn 1: 2 % max 986 kr             3 % max 1478 kr

Barn 2: 1 % max 493 kr             1,5 % max 986 kr

Barn 3: ingen avgift                   1 % max 493 kr

 

Avgift per månad för barn som omfattas av allmän förskola från och med 1 september det år de fyller 3 år.

 

Nivå 1 1-15 h/v                           Nivå 2 15,01 h/v -

 

Barn 1: ingen avgift                   2,3 % max 1133 kr

Barn 2: ingen avgift                   1,5 % max 739 kr

Barn 3: ingen avgift                   0,8 % max 394 kr